Vozač motornih vozila

Vozač motornih vozila

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija.

Struka:
Saobraćaj

Zanimanje:
Vozač motornih vozila

Kratak opis zanimanja:

Vozač motornog vozila obavlja poslove: pripreme vozila za prevoz; preuzimanja prevozne dokumentacije i predmeta prevoza; upravljanja vozilom tokom prevoza; vođenja potrebne dokumentacije; otklanjanja manjih kvarova na vozilu; preuzimanja tereta u prevoz, nadzora nad utovarom i istovarom tereta; zaštite tereta tokom prevoza.
Po završetku srednjeg obrazovanja, vozači motornih vozila mogu upisati višu školu saobraćajne ili mašinske struke, a takođe i završiti V stepen obrazovanja i steći zvanje instruktora vožnje.
Vozači motornih vozila mogu se zaposliti u svim preduzećima koja se bave prevozom robe ili putnika kao i u svim preduzećima koja posjeduju sopstveni vozni park, ali mogu otvoriti i sopstveno preduzeće.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj , 07/5.1/604-283/15, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 18.01.2016.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornih vozila;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske :

Struka: SAOBRAĆAJ

Zanimanje: VOZAČ MOTORNIH VOZILA

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

UKUPNO

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Srpski jezik

51

34

48

117

2

Strani jezik

34

34

32

100

3

Fizičko vaspitanje

34

34

32

100

4

Matematika

34

34

68

5

Informatika

68

68

6

Istorija

34

34

7

Fizika

34

34

8

Demokratija i ljudska prava*

32+8

32+8

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Ekonomika transporta

34

34

2

Konstruisanje

34

34

6

Teret i integralni transport

51

51

7

Motori i motorna vozila **

34

34

68

Elektrotehnika i elektronika

34

34

8

Bezbijednost i regulisanje saobraćaja

34

16

32

50

32

10

Saobraćajna infrastruktura **

17

34

17

34

11

Organizacija prevoza **

17

34

16

32

33

66

13

Osnove preduzetništva

32

32

15

Praktična nastava

204

408

512

1124

Ostali oblici nastave ***
Projekat sedmice ****
A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

221

68

136

0

136

0

493

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

153

204

136

476

64

576

353

1256

UKUPNO A+B

374

272

272

476

200

576

846

1324

646

748

776

2170

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje tehničar drumskog saobraćaja mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.
Praktična nastava se izvodi u radnim prostorijama institucije “Autostarčević” u Banjoj Luci i auto škole “Signal”u Gradišci.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upisane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidatima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena.
• zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika.
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis – kvalifikacija, prekvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

Top