Varilac

Varilac

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija

Struka:
Mašinstvo i obrada metala

Zanimanje:
Varilac
III stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:

Ovo je zanimanje, koje nakon dobijanja atesta (potvrde o stručnosti), ima veliki potencijal za brzo zapošljavanje. Varioci se dijele na dvije grupe: elektro i gasni varioci i u skladu sa tom podjelom u stanju su da koriste aparate za jedan, ili oba procesa varenja.
Svaki zavarivač mora da prođe posebnu obuku prije nego što počne sa radom. Prilikom rada, neophodno je koristiti zaštitnu opremu. Poželjno je da bude fizički spreman, izdržljiv i koncentrisan na rad.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-346/11, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 25.10.2011.godine.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova varioca;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske :

Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Zanimanje: VARILAC

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

UKUPNO

1

2

3

4

5

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Srpski jezik

51

34

32

117

2

Strani jezik

34

34

32

100

3

Fizičko vaspitanje

34

34

32

100

4

Маtematika

34

34

32

117

5

Informatika

34

34

6

Istorija

34

34

7

Demokratija i ljudska prava

32+8

32+8

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

Т

V

Т

V

1

Konstruisanje

68

34

102

2

Tehnologija materijala

34

34

3

Tehnička fizika

34

34

4

Mehanika

34

34

5

Osnovi elektrotehnike

34

34

7

Tehnologija obrade

34

34

Tehnologija zanimanja

34

32

66

Osnovi preduzetništva

32

32

Praktična nastava

204

408

576

1188

Ostali oblici nastave**
Projekat sedmice***
А: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

238

0

136

0

168

0

542

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

170

204

136

408

64

576

370

1188

UKUPNO А+B

408

204

272

408

232

576

912

1188

612

680

808

210

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje varilac mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.

Praktična nastava se izvodi u radnim organizacijama sa kojim škola ima sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi prati mentor – lice sa završenim petim stepenom stručne spreme – varilac.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upsane na kvalifikaciju ili prekvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.


Način provjere znanja:

• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja i praktičnog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidatima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena.
• zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika.
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za zanimanje varilac – kvalifikacija, prekvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

 

Top