Uslovi za rad

Zgrada Srednjoškolskog centra ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci smještena je u Ulici despota Stefana Lazarevića. Svojim arhitektonskim i tehničkim rješenjima omogućava racionalnu i kvalitetnu realizaciju svih ciljeva i zadataka vaspitno – obrazovnog rada.
Prednost naših nastavnih objekata je u tome što namjenskom opremom odgovaraju svojoj funkciji i što se oprema ne mora prenositi.

Zgrada raspolaže sa ukupno 2.600 m2 površine.
U dijelu zgrade namijenjenom za izvođenje nastave za programe obrazovanja odraslih nalazi se:

• 15 učionica opremljenih savremenom računarskom tehnikom (računar, projektor, mogućnost pristupa Internetu);
• Dva informatička kabineta opremljena sa 45 računara koji takođe imaju pristup Internetu;
• Savremeno opremljen kabinet anatomije;
• Kabinet zdravstvene njege;
• Laboratorija;
• Biblioteka;
• Čitaonica.

Polaznicima je, takođe, na raspolaganju sala za rekreaciju opremljena fitnes opremom i stolovima za stoni tenis.
Škola raspolaže i multifunkcionalnim sportskim terenom sa tribinama koji sadrži teren za košarku, odbojku, rukomet.

Top