Tehničar računarstva

Tehničar računarstva

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka:
Elektrotehnika

Zanimanje:
Tehničar računarstva

Kratak opis zanimanja:

Kandidati koji se opredijele za ovo zanimanje će, kroz niz stručnih predmeta, sticati znanje iz područja: hardvera, sistema administracije, multimedija, programiranja i elektronike. Na kraju obrazovanja, kandidati bivaju osposobljeni da održavaju računarske sisteme, poznaju konfiguraciju računara ili računarske mreže, programiraju u modernim programskim jezicima, a posjeduju i znanja o informaciono-komunikacionim tehnologijama.
Mogućnosti nakon završene škole, su mnogobrojne: zaposlenje u kompanijama koje se bave računarima, njihovom prodajom ili održavanjem, organizacijama koje se bave programiranjem, ili rade u poslovnim organizacijama na održavanju računarskih mreža i slično.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj , 07/5.1/604-283/15, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 18.01.2016.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara računarstva;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske:

Struka: ELEKTROTEHNIKA

Zanimanje: TEHNIČAR RAČUNARSTVA

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

Т

V

1

Srpski jezik

51

51

51

48

201

2

Strani jezik

34

34

34

32

134

3

Fizičko vaspitanje

34

34

34

32

134

4

Мatematika *

68

68

51

48

235

5

Informatika

68

68

6

Istorija

34

34

7

Demokratija i ljudska prava ****

34+9

34+9

8

Fizika

34

34

68

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

Т

V

1

Osnove elektrotehnike

68

68

136

2

Tehničko crtanje

34

68

3

Еlektrotehnički materijali

34

34

4

Elektroenergetika

32

32

5

Električna mjerenja

34

34

34

34

6

Elektronika

34

34

34

34

7

Programiranje i programski jezici *

68

136

96

300

8

Računarske komponente

34

34

9

Digitalna tehnika

34

34

34

34

10

Računarske mreže *

34

32

66

11

Automatika *

34

32

66

12

Baze podataka *

17

34

64

17

98

13

Ekologija i zaštita životne sredine

34

34

14

Osnove preduzetništva

32

32

15

Izborni predmet

32

32

16

Praktična nastava

68

68

136

128

400

Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
А: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

255

68

221

213

160

849

68

B:UKUPNO STRUČNI PREDMETI

136

136

170

204

119

340

160

288

585

968

UKUPNO A+B

391

204

391

204

332

340

320

288

1434

1036

595

595

672

608

2470

**** 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu
*** Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa zakonom
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa zakonom

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje tehničar računarstva mogu se upisati kandidati koji imaju:
• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku. Praktični dio nastave se obavlja u specijalizovanim kabinetima, namjenjenim za praktičnu nastavu u prostoru organizatora obrazovanja.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upisane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidatima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima, kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena;
• Zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika;
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis –
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

Top