Tehničar drumskog saobraćaja

Tehničar drumskog saobraćaja

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka:
Saobraćaj

Zanimanje:
Tehničar drumskog saobraćaja

Kratak opis zanimanja:

Poslovi ovog obrazovnog profila su veoma različiti. Tehničar drumskog saobraćaja planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka; prati korišćenje voznog parka i planira zakonom predviđene preglede; pravi planove servisiranja, tekućih i generalnih opravki voznog parka; izrađuje planove i svakodnevno prati korišćenje radnog vremena zaposlenih; obrađuje i vodi evidenciju i dokumentaciju za vozni park i zaposlene; planira postavljanje saobraćajne signalizacije; prati realizaciju planiranog obima proizvodnje; komunicira sa korisnicima usluga prevoza; ispituje i prati promjene na transportnom tržištu.
Tehničari drumskog saobraćaja mogu se zaposliti u preduzećima koja se bave uslugama prevoza putnika i robe, na autobuskim stanicama, inspekcija saobraćaja, tehnički pregled vozila, osiguranje voznog parka, registracija vozila i sl. Mogu otvoriti i sopstveno preduzeće pomenutih djelatnosti.
Po završetku srednje škole, školovanje je moguće nastaviti na Saobraćajnom fakultetu ili nekom od tehničkih fakulteta kao i na fakultetima drugih profila.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj , 07/5.1/604-283/15, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 18.01.2016.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara drumskog saobraćaja;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske:

Struka: SAOBRAĆAJ

Zanimanje: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

UKUPNO

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Srpski jezik

51

51

51

48

201

2

Strani jezik

34

34

34

32

134

3

Fizičko vaspitanje

34

34

34

32

134

4

Matematika **

68

68

51

48

235

5

Informatika

68

68

6

Istorija

34

34

7

Demokratija I ljudska prava *

34+9

34+9

8

Fizika

34

34

68

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Ekonomika transporta

34

34

2

Saobraćajna geografija

34

34

2

Konstruisanje

34

68

34

68

3

Osnovi saobraćaja i transporta

51

51

4

Elektrotehnika i elektronika

34

34

5

Mehanika

51

51

6

Teret i integralni transport

34

34

34

34

7

Motori i motorna vozila **

34

34

32

100

8

Bezbijednost i regulisanje saobraćaja

34

34

34

34

64

132

68

9

Mehanizacija pretovara

34

34

10

Saobraćajna infrastruktura **

34

34

16

32

50

66

11

Organizacija prevoza **

51

34

32

83

34

12

Saobraćajna psihologija

32

32

13

Osnove preduzetništva

32

32

14

Izborni predmet

32

32

15

Praktična nastava

136

136

192

464

Ostali oblici nastave ***
Projekat sedmice ****
A: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

255

68

221

213

160

849

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

153

68

187

204

187

238

240

224

767

734

UKUPNO A+B

408

136

408

204

400

238

400

224

1616

802

544

612

638

624

2418

 

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje tehničar drumskog saobraćaja mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.
Praktična nastava se izvodi u radnim prostorijama institucije “Autostarčević” u Banjoj Luci i auto škole “Signal”u Gradišci.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upisane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidatima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena;
• Zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika;
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis –
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

Top