Rasadničar

Rasadničar

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija

Struka:
Šumarstvo i obrada drveta

Zanimanje:
Rasadničar
III stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:

Ovo zanimanje bazira se na sve botaničke poslove vezane za uređenje i uljepšavanje zelenih prostora kao i proizvodnjom raznih biljaka i cvijeća. Rasadničar je obučen da svojim znanjem i kreativnošću unese zdraviju i komforniju atmosferu životnog prostora.
Radno mjesto može biti staklenik, plastenik, botanička bašta, komunalno preduzeće ili čak nacionalni park.
Nakon završenog školovanja moguće je dodatno obrazovanje za sticanje višeg zvanja.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-578/10, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih,10.06.2011.godine.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova rasadničara;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske:

Struka: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Zanimanje: RASADNIČAR

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

UKUPNO

1

2

3

4

5

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V
1 Srpski jezik

51

34

32

117

2

Strani jezik

34

34

32

100

3

Fizičko vaspitanje

34

34

32

100

4

Маtematika

51

34

32

117

5

Informatika

68

68

6

Istorija

34

34

7

Demokratija i ljudska prava

32+8

32+8

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

Т

V

Т

V

1

Geografija

34

34

2

Pedologija sa geologijom

3

Meteorologija s klimatologijom

34

34

4

Mašine i alati

51

51

5

Dekorativna dendrologija

34

34

Ishrana biljaka

51

51

Rasadničarstvo

51

32

83

Cvjećarska proizvodnja

51

32

83

Zaštita biljaka

32

32

Osnovi preduzetništva

32

32

Praktična nastava

204

408

384

996

Ostali oblici nastave**
Projekat sedmice***
А: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

238

0

136

0

168

0

542

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

170

204

170

408

64

576

404

1188

UKUPNO А+B

408

204

306

408

232

576

946

1188

612

714

808

2134

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje rasadničar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.

Praktična nastava se izvodi u radnim organizacijama sa kojim škola ima sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
Rad polaznika u praktičnoj nastavi prati diplomirani inžinjer šumarstva.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upsane na kvalifikaciju ili prekvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog i praktičnog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidatima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena.
• zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika.
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis u zanimanje rasadničar – kvalifikacija, prekvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379   411

 

Top