Poslovno – pravni tehničar

Poslovno-pravni tehničar

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:

Kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka:
Ekonomija, pravo, trgovina

Zanimanje:
Poslovno – pravni tehničar
IV stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:
Poslovno pravni tehničar ie službenik koji obavlja različite vrste kancelarijskih poslova. Prema nalogu pravnika piše rešenja i odluke, radi na overama potpisa, rukopisa, prepisa, obrađuje poštu. Evidentira i obrađuje različite podatke. Koristi znanja iz poslovne prepiske i matične evidencije, kao i osnovna znanja iz pravnog postupka i pravnog prometa. Posao pravnog tehničara podrazumeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata. Radi u službama organa uprave i lokalne samouprave kao i na poslovima iz oblasti radnih odnosa. Posao obavlja u kancelariji sedeći, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-578/10, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 10.6.2011.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova poslovno – pravnog tehničara;
• Razvijanje vještina poslovne komunikacije i socijalnih vještina;
• Razvijanje samostalnosti u radu i profesionalne saradnje sa kolegama i saradnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Struka: EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA
Zanimanje: POSLOVNO – PRAVNI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI

RAZRED

TREĆI

RAZRED

ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5 6
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik* 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija* 34 34 68
7 Demokratija i ljudska prava**** 34+9 34+9
8 Geografija 34 34
9 Poslovna komunikacija 34 34
11 Sociologija i filozofija 32 32
12 Latinski jezik 34 34
13 Drugi strain jezik 34 34 34 32 134
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Pravo* 34 136 34 64 268
2 Ekonomija* 34 68 34 136
3 Knjigovodstvo 34 34 34 32 134
4 Poslovna informatika 68 68 136
5 Privredna matematika 34 34
6 Monetarna ekonomija I bankarstvo* 34 32 66
7 Statistika 32 32
8 Izborni predmet 32 32
9 Praktična nastava 136 136 136 192 600
Ostali oblici nastave
Projekat sedmice
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 221 230 176 916 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 136 238 204 170 204 192 192 702 736
UKUPNO A+B 391 204 459 204 400 204 368 192 1618 804

595

663

604

560

2422

*Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni predmet u IV razredu, u skladu sa zakonom.
****+ 1 čas za modul Kultura religija

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje medicinski tehničar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Predhodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene , te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.

Nastava informatike i poslovne informatika odvija se u savremeno opremljenom kabinetu informatike.
Vježbe, praktična nastavam, odvijaju se u kabinetu praktične nastave kao i u radnim organizacijama sa kojima organizator obrazovanja ima sklopljen ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi prati mentor – diplomirani ekonomista, profesor praktične nastave.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se uvrde kao razlika za polaznike upisane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.
• Praćenje i ocjenjivanje rada kandidata tokom praktične nastave.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
Određena zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika. Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

Top