Poslovni sekretar

Poslovni sekretar

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
Kvalifikacija, prekvalifikacija

Struka:
Ekonomija, pravo, trgovina

Zanimanje:
Poslovni sekretar
III stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:

Poslovni sekretar je osoba koja koordinira i obavlja kancelarijske poslove. Ovlašćenja i odgovornosti poslovnog sekretara razlikuju se u zavisnosti od vrste ustanove u kojoj radi i od formalnih nadležnosti koje su određene unutrašnjim pravilnicima ustanove. Vodi računa da rukovodioci, zaposleni radnici, klijenti i poslovni partneri kompanije pravovremeno dobijaju potrebne informacije, važne za održavanje dobrih internih odnosa i dobrih poslovnih odnosa sa spoljnim partnerima. U dogovoru sa rukovodiocem zakazuje sastanke i vodi računa o rasporedu njegovih sastanaka, vremenu i mjestu njihovog održavanja. Odgovara na direktne ili telefonske upite, dočekuje klijente, poslovne partnere, zaposlene i dr. koji su došli kod rukovodioca i uslužuje ih dok ih rukovodilac ne primi. Prima i šalje dnevnu običnu i e-mail poštu naslovljenu na odeljenje u kojem radi, i vodi evidenciju o tome. Prema uputstvima rukovodioca piše poslovne dopise i pisma, popunjava različite formulare, obrasce i sl.
Poslovni sekretar treba biti sposobna, preduzimljiva i organizovana osoba, emocionalno stabilna i strpljiva.
Bitno je da se lako pismeno i usmeno izražava, da je komunikativna i ljubazna prema ljudima.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-578/10, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih,10.06.2011.godine.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova poslovnog sekretara;
• Razvijanje sistemaičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina u radu sa klijentima;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske :

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, TRGOVINA

Zanimanje: POSLOVNI SEKRETAR

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

UKUPNO

1

2

3

4

5

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Srpski jezik

51

34

32

117

2

Strani jezik

34

34

32

100

3

Fizičko vaspitanje

34

34

32

100

4

Маtematika

34

34

68

5

Informatika

68

68

6

Istorija

34

34

7

Demokratija i ljudska prava

32+8

32+8

8

Ekonomska geografija

34

34

9

Poslovna komunikacija

34

34

10

Drugi strani jezik

34

34

32

100

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

Т

V

Т

V

1

Pravo

34

68

32

134

2

Еkonomija

34

68

32

134

3

Кnjigovodstvo

34

34

32

100

4

Poslovna informatika

68

64

132

5

Monetarna ekonomija i bankarstvo

32

32

0

6

Privredna matematika

32

32

0

7

Praktična nastava

136

136

162

464

Ostali oblici nastave**
Projekat sedmice***
А: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

255

68

204

0

128

0

627

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

102

136

170

204

160

256

432

596

UKUPNO А+B

357

204

374

204

288

256

1059

664

561

578

584

1723

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje poslovni sekretar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Predhodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upsane na kvalifikaciju ili prekvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.
• Praćene I ocjenjivanje rada kandidata tokom praktične nastave.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi, nakon završenog školovanja.

Cijena:
Određena zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika. Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis za zanimanje
Poslovni sekretar – kvalifikacija, prekvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

 

Top