Operater na CNC mašinama-metal

CNC masina metal

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-69/18, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 18.04.2018.

Oblast:
Prerada metala

Vrsta programa:
Stručno osposobljavanje

Ciljevi programa:
• osposobljavanje polaznika da izrađuje proizvode na CNC mašinama alatkama u skladu sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom prema prethodno definisanom CNC programu,
• osposobljavanje polaznika za savladavanje osnova ručnog programiranja, te programiranja u pogonu,
• osposobljavanje polaznika za monitoring kontrolu obradnog procesa, te obavljanje potrebnih usklađivanja,
• osposobljavanje polaznika za obavljanje mjerno-kontrolnih operacija, interpretiranje njihovih rezultata, te po potrebi izvođenje korekcija,
• osposobljavanje polaznika za razvijanje radnih osobina, odgovornosti, kritičkog odnosa prema radu, te pravilnog odnosa prema sredstvima rada.

Sadržaj obuke:
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala je organizovan u četiri modula, od kojih svaki obuhvata određen broj časova teorijske i praktične nastave.

Nastavni predmet

Broj časova

 

T

P

UKUPNO

MODUL I

22

38

60

MODUL II

22

38

60

MODUL III

22

38

60

MODUL IV

24

36

60

UKUPNO

90

150

240

Uslovi za upis:
U program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala može se upisati kandidat koji ima:
• Završenu srednju školu;
• Najmanje 18 godina;
• Uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad.

Oblik izvođenja programa:
Program osposobljavanja u trajanju od 240 časova realizovaće se redovnom ili konsultativnom nastavom.
Teorijski dio programa, predavanja, u trajanju od 90 časova izvodi se u učionici ustanove, organizatora obrazovanja.
Praktični dio programa, u trajanju od 150 časova izvodi se u ustanovi sa kojom organizator ima sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadziraće mentor.

Trajanje programa:
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala traje šest mjeseci.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Pismeni ispit – na kraju sprovedene obuke
• Praktični ispit – na kraju sprovedene obuke
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku obuke

Dokaz obuke:
Javno važeće uvjerenje sa mogućnošću upisa u radnu knjižicu.
Uvjerenje je priznato kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena: 
Određena u KM