Operater na CNC mašinama-drvo

Operater na CNC mašini

NAZIV PROGRAMA
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta

ORGANIZATOR OBRAZOVANJA
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj , 07/5.1/604-283/15, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 18.01.2016.

OBLAST
Šumarstvo i prerada drveta

VRSTA PROGRAMA
Stručno osposobljavanje

CILJEVI PROGRAMA
Pohađanjem i uspješnim polaganjem Programa osposobljavanja stiču se radne vještine:

• Organizovanja radnog mjesta;
• Priprema za CNC obradu;
• Obrada drvnih materijala na CNC obradnim centrima prema definisanoj tehnologiji;
• Kontinuitet u kvalitetu rada i osiguranje kvaliteta cjelokupnog radnog procesa.

SADRŽAJ OBUKE

Program osposobljavanja za
operatera na CNC mašinama za obradu drveta

Područje rada

Oblast rada

Trajanje osposobljavanja

Ukupno

Teorijska nastava

Praktična nastava

Šumarstvo i prerada drveta

Prerada drveta

57

83

140

USLOVI ZA UPIS
U program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta može se upisati kandidat koji ima:
• Završenu srednju školu;
• Najmanje 18 godina;
• Uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad.

OBLIK IZVOĐENJA PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 140 časova realizovaće se redovnom nastavom.
Teorijski dio programa, predavanja, u trajanju od 57 časova izvodi se u učionici ustanove, organizatora obrazovanja.
Praktični dio programa, u trajanju od 83 časa izvodi se u radnim prostorijama institucije “Nova di Vrbas”.

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta traje šest mjeseci.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

NAČIN PROVJERE ZNANJA
• Stalno praćenje usvojenosti novih radnih vještina polaznika;
• Ispit kojim se provjeravaju stečena teorijska znanja i radne vještine.

DOKAZ OBUKE
Javno važeće uvjerenje sa mogućnošću upisa u radnu knjižicu.
Uvjerenje je priznato kako kod nas tako i u inostranstvu, što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

CIJENA
Određena u KM

Top