Medicinski tehničar

Medicinski tehničar

Naziv programa: 

Srednjeg stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka:
Zdravstvo

Zanimanje:

Medicinski tehničar
IV stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:
Medicinska sestra – tehničar radi na poslovima prijema bolesnika u zdravstvenu ustanovu, priprema bolesnika za kontakt sa ljekarom i za različite ljekarske intervencije. Direktno učestvuje u dijeljenju terapije i obučava pacijente o pravilnom konzumiranju lijekova i ishrani. Medicinska sestra, takođe, posmatra, prati i procjenjuje tjelesno I psihičko stanje i ponašanje svojih pacijenata i na osnovu toga daje važne podatke ljekaru za prepoznavanje i praćenje toka bolesti.
Medicinska sestra – tehničar, nakon dobijanja zvanja, može da radi na skoro svim odjelima i mjestima u okviru zdravstvene ili socijalne zaštite u zemlji ali i u inostranstvu gdje je mogućnost zaposlenja za ove kadrove izuzetno velika.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-431/13, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 30.1.2014.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova medicinskog tehničara;
• Razvijanje humanih odnosa prema bolesniku;
• Razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina sa oboljelim osobama;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa ostalim medicinskim osobljem.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske:

Struka:
ZDRAVSTVO
Zanimanje:
MEDICINSKI
TEHNIČAR
PREDMETI PRVI
RAZRED
DRUGI
RAZRED
TREĆI
RAZRED
ČETVRTI
RAZRED
UKUPNO
1 2 3 4 5 6
A:OPŠTEOBRAZOVNI
PREDMETI
T V T V T V T V T V
1 Srpski
jezik
51 51 51 48 201
2 Strani
jezik
34 34 34 32 134
3 Fizičko
vaspitanje
34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija
i
ljudska
prava
34+9 34+9
8 Biologija 34 34 68
9 Hemija 34 34 68
10 Fizika 34 34 68
11 Sociologija
i
etika
32 32
B:
STRUČNI
PREDMETI
T V T V T V T V T V
1 Anatomija 34 34
2 Latinski
jezik
34 34
3 Zdravstvena
njega
34 102 34 68 68 170
4 Fiziologija 34 34
5 Higijena sa
zdravstvenim
vaspitanjem
34 34
6 Mikrobiologija 34 34
7 Patologija 34 34
8 Medicinska
psihologija
34 34
9 Infektologija 34 68 34 68
10 Interna
medicina
34 102 32 64 66 166
11 Hirurgija 34 102 32 64 66 166
12 Farmakologija 34 34
13 Medicinska
biohemija
34 34
14 Z>dravstvena njega
sa porodičnom
medicinom
34 34
15 Pedijatrija 32 64 32 64
16 Ginekologija i
akušerstvo
32 32 32 32
17 Neuropsihijatrija 32 32 32 32
18 Izborni
predmet
32 32
Ostali oblici
nastave
Projekat
sedmice
A:
UKUPNO
(OPŠTEOBRAZOVNI
PREDMETI)
289 68 221 162 144 816 68
B:
UKUPNO
(STRUČNI
PREDMETI)
102 102 204 68 204 272 192 256 702 698
UKUPNO
A+B
391 170 425 68 366 272 336 256 1518 766
561 493 638 592 2284

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje medicinski tehničar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Predhodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene , te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva. Teorijska nastava se realizuje i u specijalizovano opremljenim kabinetima za anatomiju, zdravstvenu njegu i laboratoriji.
Obučeni predavači, ljekari sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.
Vježbe, praktična nastavam, odvijaju se u kabinetu praktične nastave, zdravstvenoj ustanovi ,,Kuća zdravlja“ u Banjoj Luci i na odjelima Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi prati mentor – diplomirana medicinska sestra sa dugogodišnjim iskustvom i radom u praksi.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se uvrde kao razlika za polaznike upsane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.
• Praćenje i ocjenjivanje rada kandidata tokom praktične nastave.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
Određena zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika. Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis u medicinsku školu – kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

Top