Limar

Limar

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija

Struka:
Mašinstvo i obrada metala

Zanimanje:
Limar
III stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:

Limar se bavi rezanjem i krojenjem lima, njegovom obradom, montažom limenih konstrukcija, izradom oluka, krovnih obloga, raznih mustri za spremanje obroka i sl. Služi se raznim alatima, kalupima za iscrtavanje, manuelnim i automatskim makazama za sječenje lima, bušilicama, brusilicama, čekićima, nitnama, lemilicama, letlampama i valjkovima za ispravljanje i savijanje lima.
Stara se o primjeni zaštitnih mjera.
Ovo zanimanje široko je primjenjivo pa se limari mogu zaposliti relativno lako. Mogu raditi u industriji, a mogu i samostalno voditi svoje radionice.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-346/11, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 25.10.2011.godine.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova limara;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske:

Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Zanimanje: LIMAR

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

UKUPNO

1

2

3

4

5

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Srpski jezik

51

34

32

117

2

Strani jezik

34

34

32

100

3

Fizičko vaspitanje

34

34

32

100

4

Маtematika

34

34

32

117

5

Informatika

34

34

6

Istorija

34

34

7

Demokratija i ljudska prava

32+8

32+8

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

Т

V

Т

V

1

Konstruisanje

68

34

102

2

Tehnologija materijala

34

34

3

Tehnička fizika

34

34

4

Mehanika

34

34

5

Osnovi elektrotehnike

34

34

7

Tehnologija obrade

34

34

Tehnologija zanimanja

34

32

66

Osnovi preduzetništva

32

32

Praktična nastava

204

408

576

1188

Ostali oblici nastave**
Projekat sedmice***
А: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

238

0

136

0

168

0

542

0

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

170

204

136

408

64

576

370

1188

UKUPNO А+B

408

204

272

408

232

576

912

1188

612

680

808

210

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje limar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.

Praktična nastava se izvodi u radnim organizacijama sa kojim škola ima sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi prati mentor – lice sa završenim petim stepenom stručne spreme – limar.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upsane na kvalifikaciju ili prekvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja i praktičnog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidatima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena.
• zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika.
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis u medicinsku školu – kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

 

Top