Konkursi

20170822_191629
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Trgovački tehničar
Njegovatelj starijih i nemoćnih lica
Konkurs prekvalifikacije
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje
Trgovački tehničar