Izolater – asfalter

Izolater asfalter

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija

Struka:
Geodezija i građevinarstvo

Zanimanje:
Izolater – asfalter
III stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:

Upoznat je sa svim fazama asfaltiranja, kao i ugradnje i postavljanja izolacije. Zna da čita tehničke crteže i poznaje sve elemente u njemu. Upoznat je sa osobinama svih građevinskih sirovina, prije svega sa hidroizolacionim, zvučnoizolacionim i termoizolacionim osobinama. Održava i kontroliše puteve (drumove) u svim vremenskim uslovima. U svom radu može koristiti mašine i alate potrebne za saniranje oštećenja. Vodi računa o štednji energije i zaštiti životne sredine.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-578/10, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih,10.06.2011.godine.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova izolatera-asfaltera;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske:

Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Zanimanje: IZOLATER – ASFALTER

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

UKUPNO

1

2

3

4

5

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Srpski jezik

51

34

32

117

2

Strani jezik

34

34

68

3

Fizičko vaspitanje

34

34

32

100

4

Маtematika

51

34

85

5

Informatika

68

68

6

Istorija

34

34

7

Demokratija i ljudska prava*

32+8

32+8

8

Fizika

34

34

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

Т

V

Т

V

1

Osnovi građevinarstva

34

34

2

Crtanje i planovi

17

34

17

34

3

Poznavanje materijala

34

34

4

Građevinske konstrukcije

17

34

34

34

51

68

5

Organizacija građenja 34

32

66

6

Tehnologija zanimanja

68

32

100

7

Ekologija i zaštita životne sredine

32

32

8

Osnovi preduzetništva

32

32

9

Praktična nastava

170

408

480

1058

Ostali oblici nastave**
Projekat sedmice***
А: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

238

68

136

0

104

0

478

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

102

238

136

442

128

480

366

1160

UKUPNO А+B

340

306

272

442

232

480

844

1228

646

714

712

2072

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje izolater – asfalter mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.

Praktična nastava se izvodi u radnim organizacijama sa kojim škola ima sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
Rad polaznika u praktičnoj nastavi prati lice sa petim stepeno stručne spreme – izolater-asfalter.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upsane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog i praktičnog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena.
• zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika.
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis u zanimanje
Izolater – asfalter – kvalifikacija, prekvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

 

Top