Category: Najave

KONKURS za upis kandidata u program osposobljavanja – njegovatelj

Broj: 85-ko/19 Datum: 12.12.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, r a s p i s u j e K O N

KONKURS za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 87-KO/19 Datum: 12.12..2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

K O N K U R S za upis kandidata u program osposobljavanja do 31.01.2020.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 86-ko/19 Datum: 12.12.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za trgovačkog tehničara

Trgovački tehničar

Broj:71-KO/19 Datum: 19.11.2019.. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K

Konkurs za njegovatelja

Njegovatelj starijih i nemoćnih lica

Broj: 70-ko/19 Datum: 19.11.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata za kozemtičara 4.11.2019.

Konkurs prekvalifikacije

Broj: 69-KO/19 Datum: 04.11.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata, 04.11.2019.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 69-KO/19 Datum: 04.11.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata – Njegovatelj, 21.10.2019.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 65-ko/19 Datum: 21.10.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata, 21.10.2019.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 66-KO/19 Datum: 21.10.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata – njegovatelj 30.09.2019

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 61-ko/19 Datum: 30.09.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata 02.10.2019.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 62-KO/19 Datum: 02.10.09.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Njegovatelj starijih i nemoćnih lica

Njegovatelj starijih i nemoćnih lica

Obuka je počela Počela je obuka za novu grupu polaznika upisanih u program stručnog osposobljavanja za NJEGOVATELJA STARIJIH I NEMOĆNIH LICA. Više o programu Realizovan program za njegovatelja starijih i nemoćnih lica Još jedna grupa polaznika uspješno je završila program

Konkurs kozmetički tehničar

Kozmeticki tehnicar

Broj: 103-KO/17 Datum: 22.12.2017.Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K

Kozmetički kursevi

Kozmeticki kursevi

Upis u toku Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u saradnji sa kozmetičkim salonima nudi efikasan program edukacije iz različitih kozmetičkih oblasti: – Kurs za kozmetičara – Kurs šminkanja – Kurs za nadogradnju noktiju – Kurs za masažu  – Trajna šminka –

Top