Category: Konkursi

Medicinski tehničar

Medicinski tehnicar

Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za program srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanje MEDICINSKI TEHNIČAR po osnovu raspisanog konkursa koji je otvoren do 10.10.2017. godine. Medicinski tehničar Više >> Konkurs –

Posted in Konkursi

Konkursi

Prekvalifikacija

Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za programe: SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU i STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA po osnovu raspisanog konkursa koji je otvoren do 10.10.2017. godine. KONKURS – prekvalifikacije Više KONKURS – stručno

Posted in Konkursi

KONKURS – stručno osposobljavanje

Strucno osposobljavanje

K O N K U R S za upis kandidata u programe osposobljavanja Broj: 71-KO/17 Datum: 14.09.2017. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r

Posted in Konkursi

KONKURS – prekvalifikacije

Prekvalifikacija

K O N K U R S za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju Broj: 70-KO/17 Datum: 14.09.2017. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09),

Posted in Konkursi

K O N K U R S za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Broj:53-KO/17 Datum: 19.06.2017. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, r a s p i s u j e K O N K

Posted in Konkursi

KONKURS za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Broj:42-KO/17 Datum: 12.05.2017. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,    r a s p i s u j e K O N

Posted in Konkursi

KONKURS za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Broj: 38-KO/17 Datum: 20.04.2017. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,    r a s p i s u j e K O

Posted in Konkursi

KONKURS za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Broj: 37-KO/17 Datum: 13.04.2017. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,    r a s p i s u j e K O

Posted in Konkursi

K O N K U R S za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Broj: 33-KO/17 Datum: 07.04.2017. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,    r a s p i s u j e K O

Posted in Konkursi

K O N K U R S za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Broj: 28-KO/17 Datum: 28.03.2017.. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,    r a s p i s u j e K O

Posted in Konkursi