Category: Konkursi

KONKURS za upis kandidata u program osposobljavanja – njegovatelj

Broj: 85-ko/19 Datum: 12.12.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, r a s p i s u j e K O N

KONKURS za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 87-KO/19 Datum: 12.12..2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

K O N K U R S za upis kandidata u program osposobljavanja do 31.01.2020.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 86-ko/19 Datum: 12.12.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za trgovačkog tehničara

Trgovački tehničar

Broj:71-KO/19 Datum: 19.11.2019.. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K

Konkurs za njegovatelja

Njegovatelj starijih i nemoćnih lica

Broj: 70-ko/19 Datum: 19.11.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata za kozemtičara 4.11.2019.

Konkurs prekvalifikacije

Broj: 69-KO/19 Datum: 04.11.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata, 04.11.2019.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 69-KO/19 Datum: 04.11.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata – Njegovatelj, 21.10.2019.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 65-ko/19 Datum: 21.10.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata, 21.10.2019.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 66-KO/19 Datum: 21.10.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata – njegovatelj 30.09.2019

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 61-ko/19 Datum: 30.09.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za upis kandidata 02.10.2019.

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 62-KO/19 Datum: 02.10.09.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 34-ko/19 Datum: 24.06.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K U

Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 30-KO/19Datum: 17.06.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K U

Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju – trgovački tehničar

Trgovački tehničar

Broj: 28-1-ko/19Datum: 10.06.2019.Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, r a s p i s u j e K O N K U R S

Top