Category: Konkursi

Konkurs za upis kandidata (19.08.2019)

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Četvorogodišnji programi – Medicinski tehničar, trgovački tehničar, tehničar računarstva, kozmetički tehničar.

Konkurs za prekvlifikaciju i dokvalifikaciju 23.7.2019 – Kozmetički tehničar

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Konkurs za prekvlifikaciju i dokvalifikaciju 23.7.2019

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 38-KO/19 Datum: 23.07.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs za prekvlifikaciju i dokvalifikaciju 17.07.2019

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Upis polaznika će se vršiti od 17.07.2019.godine do 17.08.2019. godine u prostorijama SC „Ljubiša Mladenović“ od 08:30 do 16:30 časova.

Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 34-ko/19 Datum: 24.06.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K U

Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 30-KO/19Datum: 17.06.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K U

Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju – trgovački tehničar

Trgovački tehničar

Broj: 28-1-ko/19Datum: 10.06.2019.Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, r a s p i s u j e K O N K U R S

Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju – medicinski tehničar

Broj: 28-KO/19 Datum: 10.06.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K U

Konkurs za fizioterapeutskog tehničara

Kurs za masažu

Broj: 21-KO/19Datum: 23.05.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K U

Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj: 19-KO/19 Datum: 21.05.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K U

Konkurs

Konkurs prekvalifikacije

Broj: 1/19 Datum: 04.02.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N

Konkurs – medicinski tehničar

Broj: 3/19Datum: 10.02.2019. Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K

Konkurs kozmetički tehničar

Kozmeticki tehnicar

Broj: 103-KO/17 Datum: 22.12.2017.Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,  r a s p i s u j e K O N K

Top