K O N K U R S za upis kandidata u program osposobljavanja do 31.01.2020.

Broj: 86-ko/19

Datum: 12.12.2019.

Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,

 r a s p i s u j e

K O N K U R S
za upis kandidata u program osposobljavanja

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
Zavarivač TIG postupkom
Stolar namještaja
Operater na CNC mašinama
Lakirer
Tapetar
Njegovatelji starijih i nemoćnih lica  

OPŠTI USLOVI ZA UPIS :

U programe osposobljavanja mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis na program osposobljavanja.

 POTREBNI ZA UPIS : 

  1. Prijava za upis ( popunjava se u Školi )
  2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj/srednjoj školi
  3. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja
  4. Rodni list ( original )


UPISNI ROK :

Upis polaznika će se vršiti od 12.12.2019. do 31.01.2020.  godine u prostorijama SC „Ljubiša Mladenović“ od  08 do 16 časova.

PROCEDURA ZA UPIS:

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, Ulica despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, od 08 do16 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 051/379 – 410; 379 – 411; e – mail: info@spskola.com od 08 do 16 časova