Konkurs za upis kandidata, 04.11.2019.

Broj: 69-KO/19

Datum: 04.11.2019.

Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih,
prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

 Četvorogodišnji programi će se izvoditi za srednje stručno obrazovanje odraslih, kao i programi za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za sljedeća zanimanja:

  STRUKA   ZANIMANJE
   
ЕКОNOMIJA, PRAVO, TRGOVINA Poslovni sekretar III stepen stručne spreme Ekonomski tehničar IV stepen stručne spreme Poslovno-pravni tehničar IV stepen stručne spreme  
SAOBRAĆAJ Tehničar drumskog  saobraćaja IV stepen stručne spreme Vozač motornih vozila III stepen stručne spreme
ELEKTROTEHNIKA Tehničar računarstva         IV stepen stručne spreme
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA Šumarski tehničar IV stepen stručne spreme Tehničar za obradu drveta IV stepen stručne spreme
GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO Izolater – asfalter III stepen stručne spreme Tesar – polagač obloga III stepen stručne spreme
MAŠINSTVO I OBRADA METALA Bravar, Varilac, Limar,  Mehaničar         III stepen stručne spreme
         PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
Zavarivač TIG postupkomStolar namještajaOperater na CNC mašinama

OPŠTI USLOVI ZA UPIS :

U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis na program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije, odnosno prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS : 

  1. Prijava za upis ( popunjava se u Školi )
  2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije), odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije)
  3. Rodni list ( original )

UPISNI ROK :

Upis polaznika će se vršiti od 04.11.2019.godine do 30.11.2019. godine u prostorijama SC „Ljubiša Mladenović“ od  08:30 do 16:30 časova.

PROCEDURA ZA UPIS:

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, Ulica despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, od 08:30 do16:30 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 051/379 – 410; 379 – 411;
e – mail: info@spskola.com od 08:30 do 16:30 časova.