Konkurs za njegovatelja

Broj: 70-ko/19

Datum: 19.11.2019.

Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis kandidata u program osposobljavanja

         PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
Njegovatelji starijih i nemoćnih lica  

OPŠTI USLOVI ZA UPIS :

U programe osposobljavanja mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis na program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije, odnosno prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS : 

  1. Prijava za upis ( popunjava se u Školi )
  2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj/srednjoj školi
  3. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja
  4. Rodni list ( original )


UPISNI ROK :

Upis polaznika će se vršiti od 19.11.2019. do 09.12.2019. godine u prostorijama SC „Ljubiša Mladenović“ od  08 do 16 časova.

PROCEDURA ZA UPIS:

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, Ulica despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, od 08 do16 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:

051/379 – 410; 379 – 411; e – mail: info@spskola.com od 08 do 16 časova.