Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Broj: 34-ko/19
Datum: 24.06.2019.

Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,

 

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih,
prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

 

Trogodišnji i četvorogodišnji programi će se izvoditi za srednje stručno obrazovanje odraslih, kao i programi za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za sljedeća zanimanja:

 

STRUKA

 

ZANIMANJE

SAOBRAĆAJ

Tehničar drumskog saobraćaja
IV stepen stručne spreme

Vozač motornih vozila 
III stepen stručne spreme

ЕКОNOMIJA, PRAVO, TRGOVINA

Poslovno-pravni tehničar
IV stepen stručne spreme

Poslovni sekretar
III stepen stručne spreme

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Tehničar za obradu drveta
IV stepen stručne spreme

Šumarski tehničar
IV stepen stručne spreme

Rasadničar
III stepen stručne spreme

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Izolater – asfalter
III stepen stručne spreme

Tesar – polagač obloga
III stepen stručne spreme

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Bravar, Varilac, Limar, Mehaničar
III stepen stručne spreme

OSTALE DJELATNOSTI

Kozmetički tehničar
IV stepen stručne spreme

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Zavarivač TIG postupkom
Stolar namještaja
Lakirer
Tapetar
Operater na CNC mašinama

OPŠTI USLOVI ZA UPIS :
U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis na program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije, odnosno prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS : 

  1. Prijava za upis ( popunjava se u Školi )
  2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije), odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije)
  3. Rodni list ( original )


UPISNI ROK :
Upis polaznika će se vršiti od 24.06.2019. do 22.07.2019.godine u prostorijama SC „Ljubiša Mladenović“ od  08 do 16 časova.

PROCEDURA ZA UPIS:
Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, Ulica despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, od 08 do16 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:
051/379 – 410; 379 – 411; e – mail: info@spskola.com od 08 do 16 časova.