Konkurs prekvalifikacije

Konkurs prekvalifikacije

Broj: 103-KO/17 
Datum: 22.12.2017.
Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih,
prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Četvorogodišnji programi će se izvoditi za srednje stručno obrazovanje odraslih, kao i programi za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za sljedeća zanimanja:

STRUKA

ZDRAVSTVO

ЕКОNOMIJA, PRAVO, TRGOVINA

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

OSTALE DJELATNOSTI

ZANIMANJE

 • Medicinski tehničar
  IV stepen stručne spreme
 • Ekonomski tehničar
  IV stepen stručne spreme
 • Šumarski tehničar
  IV stepen stručne spreme
 • Kozmetički tehničar
  IV stepen stručne spreme

OPŠTI USLOVI ZA UPIS :

U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis na program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije, odnosno prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS : 

Prijava za upis ( popunjava se u Školi )
Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije), odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije)
Rodni list ( original )

UPISNI ROK :

Upis polaznika će se vršiti od 23.12.2017.godine do 29.01.2018. godine u prostorijama SŠC „Ljubiša Mladenović“ od  08:30 do 15:00 časova.

PROCEDURA ZA UPIS:

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, Ulica despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, od 08:30 do15:00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:

051/379 – 410; 379 – 411
e-mail: info@spskola.com
 od 08:30 do 15:00 časova.

Konkurs prekvalifikacije i dokvalifikacije

Konkurs za prekvalifikaciju i strucno osposobljavanje

Broj:99-KO/17
Datum: 08.12.2017.

Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih,
prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Trogodišnji i četvorogodišnji programi će se izvoditi za srednje stručno obrazovanje odraslih, kao i programi za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za sljedeća zanimanja:

 

STRUKA

 

ZANIMANJE

SAOBRAĆAJ

· Tehničar drumskog  saobraćaja

IV stepen stručne spreme

Vozač motornih vozila

III stepen stručne spreme

ЕКОNOMIJA, PRAVO, TRGOVINA

· Poslovno-pravni tehničar

IV stepen stručne spreme

· Trgovački tehničar

IV stepen stručne spreme

· Poslovni sekretar

III stepen stručne spreme

 

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

· Rasadničar

III stepen stručne spreme

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

· Izolater – asfalter

III stepen stručne spreme

· Tesar - polagač obloga

III stepen stručne spreme

POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

· Pekar

III stepen stručne spreme

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

· Bravar, Varilac, Limar, Mehaničar

III stepen stručne spreme

ELEKTROTEHNIKA

· Tehničar računarstva

IV stepen stručne spreme

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

 • Zavarivač TIG postupkom
 • Stolar namještaja
 • Operater na CNC mašinama
 • Lakirer
 • Tapetar

OPŠTI USLOVI ZA UPIS :

U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog  programa, završenu  najmanje osnovnu školu za upis na program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije, odnosno prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS : 

 1. Prijava za upis ( popunjava se u Školi )
 2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije), odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije)
 3. Rodni list ( original )

UPISNI ROK :

Upis polaznika će se vršiti od 08.12.2017.godine do 20.01.2018. godine u prostorijama SŠC „Ljubiša Mladenović“ od  08:30 do 16:30 časova.

PROCEDURA ZA UPIS:

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, Ulica despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, od 08:30 do16:30 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:

051/379 – 410; 379 – 411; e – mail: info@spskola.com od 08:30 do 16:30 časova.

Posted in Konkursi