Njegovatelj starijih i nemoćnih lica

Obuka je počela

Počela je obuka za novu grupu polaznika upisanih u program stručnog osposobljavanja za NJEGOVATELJA STARIJIH I NEMOĆNIH LICA.

Realizovan program za njegovatelja starijih i nemoćnih lica

Još jedna grupa polaznika uspješno je završila program za NJEGOVATELJA STARIJIH I NEMOĆNIH LICA.

Članovi grupe bili su polaznici iz Rogatice. Zahvaljujemo se Domu za starija lica „Sunce“ iz Rogatice na saradnji.