Fermentum

responsivepro

Elementum

responsivepro

Interdum

responsivepro

KONKURS

600x400

Broj: 58-KO/16
Datum: 21.10.2016.

Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih,
prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Trogodišnji i četvorogodišnji programi će se izvoditi za srednje stručno obrazovanje odraslih, kao i programi za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za sljedeća zanimanja:

 

STRUKA ZANIMANjE
SAOBRAĆAJ
 • Tehničar drumskog saobraćaja,

IV stepen stručne spreme, 24 polaznika

 •  Vozač motornih vozila,

III stepen stručne spreme, 24 polaznika

EKONOMIJA,PRAVO, TRGOVINA
 •  Trgovački tehničar,

IV stepen stručne spreme, 24 polaznika

 • Poslovni sekretar,

III stepen stručne spreme , 24    polaznika

 • Ekonomski tehničar,

IV stepen stručne spreme, 24 polaznika

 • Poslovno-pravni tehničar

IV stepen stručne spreme, 24 polaznika

 

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
 •  Tehničar za obradu drveta,

IV stepen stručne spreme, 24 polaznika

 • Rasadničar,

III stepen stručne spreme, 24 polaznika

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
 • Izolater – asfalter,

III stepen stručne spreme, 12 polaznika

 • Tesar – polagač obloga ,

III stepen stručne spreme, 12 polaznika

POLjOPRIVREDA I PRERADA HRANE
 •  Pekar,

III stepen stručne spreme

 

MAŠINSTVO I OBRADA METALA
 •  Limar, bravar, varilac, mehaničar

III stepen stručne spreme, 24 polaznika

PROGRAMI OSPOSOBLjAVANjA
 • Zavarivač TIG postupkom
 • Stolar namještaja
 • Operater na CNC mašinama
 • Lakirer
 • Tapetar

 

OPŠTI USLOVI ZA UPIS :

U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis na program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije, odnosno prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 

 1. Prijava za upis ( popunjava se u Školi )
 2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije), odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije)
 3. Rodni list ( original )

 

UPISNI ROK :

 Upis polaznika će se vršiti od
24.10.2016. godine do 28.10.2016.godine,
u prostorijama SŠC „Ljubiša Mladenović“
od 08.30 do 16.30.

 

PROCEDURA ZA UPIS:

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“  u Banjoj Luci, Ulica despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, od 08:30 do16:30 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:

051/379 – 410; 379 – 411; e – mail: info@spskola.com od 08:30 do 16:30 časova.

Posted in Konkursi

Otvoreni konkursi

Trenutno se vrši evidentiranje za upis kandidata za zanimanja:

Medicinski tehničar
Njegovatelj starijih lica

Ukoliko ste zainteresovani ili želite više informacija, kliknite ovdje.

Posted in Konkursi Tagged with: